Seizoen 2017 – 2018

Diensten waaraan de cantorij haar medewerking verleent:

(nog niet alle diensten zijn bekend!)

24 september 2017 - bevestiging ambtsdragers

John Rutter: The Lord bless you and keep you Opname: hier  en hier  en hier  en hier  en hier  en hier en nog veel meer (wij doen hem met piano) Rutter zelf: hier Oefenpartijen: sopraan (graag even googelen, veel voorbeelde te beluisteren) alt t...

22 oktober 2017 - Samen Op Vakantieweek 2017

“Kleurrijk” is het thema van de Samen Op Vakantieweek 2017, die georganiseerd wordt van zaterdag 21 oktober t/m zaterdag 28 oktober in het Roosevelthuis/Nieuw Hydepark in Doorn. Adres: Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX DOORN Ik volg het oecumenisch leesr...

29 oktober 2017 - 500 jaar Hervorming

Thema: De vraag van Judas Thaddeus, heilige van hopeloze zaken Welkom en mededelingen -Voorbereiding- Orgelspel Bemoediging Gebed van toenadering Zingen: U loof ik, Heer, met hart en ziel, Psalm 138 : 1 en 4 Cantorij: antifoon Inleiding Kyriegebed Vgr. H...

26 november 2017 - voleindingszondag

Welkom en mededelingen - Voorbereiding - Inleidend orgelspel Bemoediging Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid Gem. die niet loslaat wat zijn hand...

17 december 2017 - Advent III Gaudete

Geloven vragenderwijs (de apostel Thomas) Welkom en mededelingen - Voorbereiding – Inleidend orgelspel Gemeente blijft zitten Adventskaarsen worden aangestoken Allen gaan staan Zingen: Hopen en uitzien naar het licht, Lied 465 (...

24 december 2017 - Kerstnacht

Intochtslied: Waar eens David is geboren - Het liefste lied van overzee I (cantorij processie, vers 1-3, allen vers 4) Welkom Bemoediging Gebed Zingen: Wij zoeken hier u aangezicht - 281 : 1, 6 en 10 Inleiding Zingen: Kom tot ons, scheur...

21 januari 2018 - oec. viering Regenboogkerk

Welkom en mededelingen Orgelspel Zingen : Rond het licht dat leven doet, Lied 287: 1, 2, 3 en 5 Groet Inleiding Aanroeping van de heilige Geest Vgr. …schenk ons een band van eenheid. Allen Kom, heilige Geest! Vgr. Leer ons o...

18 februari 2018 - Invocabit (40/I)

Welkom en mededelingen -Voorbereiding- Orgelspel Bemoediging Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer, Allen die hemel en aarde gemaakt heeft, Vgr. die recht doet aan verdrukten, Allen brood geeft aan de hongerigen. Gebed van toenadering...