26 maart 2017

Delen is rekenen met je hart

Welkom en mededelingen

– Voorbereiding –

Inleidende muziek

Onze hulp
Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen die hemel en aarde gemaakt heeft
Vgr. die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen die niet loslaat wat zijn hand begon.

Bidden op de drempel van de dienst

Zingen: Wat hou ik van uw huis, Psalm 84a
allen: 1
cantorij: 2
allen: 3

Inleiding

Bidden en zingen om ontferming: Stil is de straat, Lied 1003
cantorij: coupletten
allen: refrein

– De Bijbel open –

Bidden als de Bijbel open gaat

Met de kinderen

De kinderen gaan naar hun eigen dienst

De kaarsen bij de Bijbel worden aangestoken

Lezen uit het Oude Testament: Psalm 146

Zingen: Handen heb je om te geven, Evangelische Liedbundel 398
cantorij: 1 [afdrukken met muzieknotatie]
allen: 2-5

2 Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt
en een hart om uit te zeggen
wat een ander moed inspreekt.

3 Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van anderman
en een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan.

4 Voeten heb je om te lopen
naar en mens die eenzaam is
en een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is.

5 Oren heb je om te horen
naar en mens die vrede is
en een hart om te geloven
in zijn God die liefde is.

Lezen uit het Nieuwe Testament: Johannes 6,1-15

Zingen: Zeven was voldoende, Lied 383
allen: 1, 3 en 5
cantorij: 2 en 4

Vraag:
Wat kun je delen zonder dat de partjes kleiner worden?

Nadenken over het bijbelverhaal

Muziek

Kinderen komen terug

Voorbeden doen

Bidden in stilte
– Maaltijd van de Heer –

Kinderen brengen brood en wijn

Inzameling

Uitnodiging

Dankgebed

Zingen: Heilig, Lied 406b

Woorden die Jezus bij de Maaltijd sprak

Zingen: Brood hier gedeeld – Iona 1-41
cantorij: 1 [afdrukken met muzieknotatie]
allen: 2 en 3

2 Beker – gereikt vanuit vreugde,
wijn ingekleurd door de pijn
teken dat het hem verheugde
kwetsbaar te zijn
om in Gods naam
de weg ten leven te gaan.

3 Handen – bereid om te delen,
mensen, geplaatst in het licht,
teken dat breuken wil helen,
tot ons gericht
om in Gods naam
de weg van liefde te gaan.

Onze Vader

Groeten met: De vrede van Christus

Brood en wijn delen

Danken

Zingen: Vrede wens ik je toe – Iona II-31
Couplet 1 eenmaal eenstemmig, daarna couplet 1 en 2 in canon

[beide coupletten met muzieknotatie afdrukken]

Zegen