5 maart 2017 – Zondag invocabit

Thema: Waar leef je van?

Welkom en mededelingen

-Voorbereiding-

Orgelspel

Bemoediging
Vgr.     Onze hulp is in de naam van de Heer.
Allen   Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Vgr.     die trouw houdt tot in eeuwigheid,
Allen   die niet loslaat wat zijn hand begon.

Groet

Gebed van toenadering

Zingen: Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God – lied 91b
Cantorij: voorzang
Allen: refrein

Kyriegebed

Vgr.     Heer, ontferm U.
Allen   Kyrie eleison, Lied 301a

Zingen: Midden in de dood, Lied 566: 1, 2 en 3

-De Heilige Schrift-

Kindergesprek

Gebed
Vgr.     De Heer zal bij u zijn.
Allen   De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 58, 1-9

Zingen: God, herschep mijn hart – lied 51a
Cantorij: voorzang
Allen: refrein

Tweede Schriftlezing: Deuteronomium 8, 1-3

Zingen: Van ver, van oudsher aangereikt, Lied 326: 1, 2 en 6

Schriftlezing Evangelie: Matteüs 4, 1-11

Zingen: Alleluia, Lied 339d
Cantorij: voorzang

Prediking

Muziek

Zingen: Jezus diep in de woestijn – lied 539
Allen: 1, 2 en 3
Cantorij: 4
Allen: 5

-Gebeden en gaven-

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Collecten

-De Tafel van de Heer-

Zingen: Lied 566: 4, 5 en 6

Nodiging

Tafelgebed: Die wij kennen als een Vader, Lied 403d

Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11, 23-26

Onze Vader

Zingen: Lam Gods, Lied 408a

Vredegroet
Vgr.     De vrede van de Heer zij altijd met u.
Allen   Zijn vrede ook met u.
Vgr.     Wenst elkaar de vrede van Christus.

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Zingen: Alles wat over ons geschreven is, Lied 536

Uitzending en zegen
Allen   Amen.

_______________

Opname Das Blut Jesu Christi. We zingen dit lied NIET op 5 maart!