13 april 2017 Witte Donderdag

Witte Donderdag, 13 april 2017

Elkaar ten dienste staan

– Voorbereiding –

Stilte

Zingen: Lied 253 De zon daalt in de zee

Bemoediging
Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft
Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gem. die niet loslaat wat zijn hand begon.

– Dienst van de Schrift –

Gebed
Het licht van het Woord

Eerste Lezing: Exodus 12,1-11

Zingen: Vannacht zal het wonder gebeuren, Alles wordt nieuw 1-7

Evangelielezing: Johannes 13,1-15

Zingen: Lied 569 Toen Jezus wist, nu is gekomen

Overweging

Beeldmeditatie: ‘Renaissance’

Muziek

– Dienst van de Tafel –
Voorbeden en stil gebed

Collecten

Nodiging

Zingen: De Eeuwige leeft, Lied 401

Lofzegging

Zingen: Heilig, Lied 404g

Inzettingswoorden

Zingen: De leidsman ten leven is ondergegaan, Lied 407c

Gebed om de Geest

Onze Vader

Vredegroet

Zingen: Die zich breken laat, Lied 408g

Delen van brood en wijn

Danklied: Lied 567 Hij onthaalde ons aan tafel

– Overgang naar Goede Vrijdag –

Muziek

De tafel wordt afgedekt

Schriftlezing: Johannes 13,21-30

Avondlied: Lied 240 Blijf bij ons, Jezus, onze Heer: 1-4

Zegen

In stilte verlaten we de kerkzaal