15 april 2017 Paaswake

– De lezingen van de Paasnacht –

Zingen: O diepe nacht die ons omringt, Lied 599

Inleiding

Eerste lezing: Genesis 1

Zingen: In het begin lag de aarde verloren, Lied 162
1: cantorij
2: allen
3: vrouwen
4: cantorij
5: mannen
6: allen

Tweede lezing: Exodus 14,15 – 15,1

Beeldmeditatie: Mirjam

Zingen: De koning van Egypteland, Lied 169
vers 1 door cantorij, refrein door allen
vers 3 en refrein door allen
vers 4 door cantorij, refrein door allen
vers 6 en refrein door allen

Derde lezing: Jesaja 54,6-17

Gedicht:

Vierde lezing: Jona 1

Zingen: Zijt Gij mijn God, Lied 155
1. cantorij
2. allen
5. cantorij
7. allen
8. cantorij
9. allen

Vijfde Lezing: Daniël 3, 1-27

Muziek

Zesde lezing: Matteüs 3,1-6 en 13-17

Zingen: Christus ging als eerste, Lied 523
1: cantorij
2 en 3: alles door allen

– Gedachtenis van de doop –

Water wordt in de doopvont gegoten

Inleiding

Lezen: Romeinen 6, 3-11

Zingen: In U zijn wij begrepen, Lied 351
1: vrouwen
2: mannen
3: allen

Doopbelijdenis
Vgr: Nu ook wij dan
met Christus zijn begraven
en verlangen met hem op te staan,
vraag ik u allen
die in deze nacht uw doop gedenkt:

Wilt u de Enige, uw God, dienen
en naar zijn stem alleen horen?
Allen: Ja, dat willen wij!

Vgr: Wilt u zich verzetten tegen alle machten
die als goden over ons heersen?
Allen: Ja, dat willen wij!

Vgr: Wilt u elk slavenjuk afwerpen
en leven in de vrijheid
van de kinderen van God?
Allen: Ja, dat willen wij!

Credo: In God de Vader op zijn troon, Lied 342

Rondgang langs de doopvont

Muziek

Gebeden

Zingen: De nacht is haast ten einde, Lied 445
vers 1: Allen
vers 2: vrouwen (en klarinet)
tussenspel orgel en klarinet
vers 3: allen
vers 4: allen

– De komst van het Licht –

Stilte

De paaskaars wordt binnengebracht
Cantor: Licht van Christus!
Allen: Heer, wij danken U.

Het licht wordt doorgegeven
Wie doorgeeft zegt: Het licht van Christus
Wie ontvangt zegt: Amen

De kaarsen blijven branden tot het einde van de dienst

Zingen: Licht, ontloken in het donker, Lied 600

Lezen: 1 Korintiërs 15, 1-8

Zingen: Wij zullen leven, God zij dank, Lied 611
1: cantorij
2-4: allen

Zegen