14 april 2017 Goede Vrijdag

Concept (er zijn lezingen e.d. tussen de liederen)

Zingen: Daar komt een man uit Nazareth, Lied 533 (cantorij en gemeente)

Zingen: Is zijn ure nu gekomen, Lied 584 (cantorij en gemeente)

Zingen: Lied 563 De geur van mirre: 1, 2 en 3 (cantorij en gemeente)

Zingen: Waarom moest ik uw stem verstaan, Lied 941

Cantorij: Lied 88a Nu lig ik wakker in de nacht

Zingen: Hij ging de weg zo eenzaam, Lied 560

Zingen: Lied 585 Waar was jij (cantorij en gemeente)

Zingen: Lied 575 Jezus, leven van ons leven
Cantorij: 1 en 4
Allen: 2, 3, 5 en 7

Lezen: Matteüs 27, 57-61

Zingen: In de bloembol is de krokus, lied 982: 1, 2,en 3