24 december 2016 (Kerstnacht)

Versverdeling toegevoegd

Bid om vrede

Intochtslied: De nacht is haast ten einde, Lied 445: 1-3: alle verzen éénstemmig

Adventskaarsen en de kaarsen bij de Bijbel aansteken

Begroeting

Zingen: Een diepe nacht houdt Bethlehem, Het liefste lied van overzee 1-23: 1-4
vers 1: gemeente
vers 2: cantorij vierstemmig
vers 3: gemeente
vers 4: iedereen eenstemmig met sopranen descant

Inleiding

Gebed

Eerste lezing: Leviticus 26,3-6 (Naardense Bijbel)

Zingen: Zal er ooit een dag van vrede, Lied 462
vers 1: gemeente, cantorij vierstemmig
vers 2: gemeente
vers 3: cantorij vierstemmig
vers 4: vrouwen (éénstemmig)
vers 5: mannen (éénstemmig)
vers 4: allen éénstemmig

Tweede lezing: Jesaja 11,1-10

Zingen: Midden in de winternacht, Lied 486
alle verzen éénstemmig

Derde lezing: Lucas 2,1-7

Zingen: Nu zijt wellekome, Lied 476: 1-3
vers 1: allen éénstemmig
vers 2: cantorij vierstemmig
vers 3: allen éénstemmig

Vierde lezing: Lucas 2,8-14

Zingen: Toen midden in de wintertijd, Lied 495: 1, 2 en 4
alle verzen éénstemmig

Vijfde lezing: Lukas 2, 15

Zingen: Komt allen tezamen, Lied 477: 1-2, 4-5
vers 1: allen éénstemmig
vers 2: cantorij vierstemmig
vers 4: allen éénstemmig (met verdeling allen, vrouwen, mannen, allen)
vers 5: allen éénstemmig (met verdeling allen, vrouwen, mannen, allen)

Zesde lezing: Lucas 19,37-40

Cantorij: Ere zij God in de hoge (op de melodie van Lied 308a)
Alleen cantorij, 3 maal herhalen

Bidden om vrede

Muziek: ??

Over de collecte

Zingen: Hoor, de engelen zingen de eer, Lied 481
vers 1: allen en cantorij vierstemmig
vers 2: allen en cantorij vierstemmig
vers 3: allen éénstemmig, sopranen cantorij descant

Wegzending

Zegen: Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige, Lied 430: a en c

Collecte bij de uitgang