Seizoen 2016 – 2017

Diensten waaraan de cantorij haar medewerking verleent:

Sommige diensten in 2017 zijn nog niet bekend

11 september 2016 (startzondag)

Adonenu Elohenu  Arr. Felix van den Homberg Hier een fraaie (nieuwe) opname en hier een nog autentieker uitvoering Erhalt uns Herr (Buxtehude) Deze hebben we al eens eerder gezongen in 2010 met strijkers en continuo. Hier  lezenswaardige ac...

2 oktober 2016

Extra : we gaan ook wat aan ons ritmegevoel doen! (uiteraard niet voor deze dienst bedoeld) Graag afdrukken en meenemen! Zijn wie je bent  dankzij Gods genade Welkom en mededelingen -Voorbereiding- Orgelspel Bemoediging Vgr.         Onze hul...

20 november 2016 (Voleindingszondag)

-Voorbereiding- Drempelgebed Thou knowest  (sopraan - alt - tenor - bas ), Henry Purcell Groet en bemoediging Vgr. De Heer is met u! Gem. Ook met u is de Heer! Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft Vgr. ...
11 december 2016 - Advent III (Gaudete)

11 december 2016 - Advent III (Gaudete)

Welkom en mededelingen -Voorbereiding- Orgelspel Lied bij het aansteken van de adventskaarsen Gedicht Bemoediging Vgr.     Onze hulp is in de naam van de Heer, Allen   Die hemel en aarde gemaakt heeft, Vgr.     die recht doet aan verdr...

24 december 2016 (Kerstnacht)

Versverdeling toegevoegd Bid om vrede Intochtslied : De nacht is haast ten einde , Lied 445: 1-3: alle verzen éénstemmig Adventskaarsen en de kaarsen bij de Bijbel aansteken Begroeting Zingen : Een diepe nacht houdt Bethlehem , Het l...
15 januari 2017 Oecumenische dienst OKk St.-Vitus

15 januari 2017 Oecumenische dienst OKk St.-Vitus

Openingslied: Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, GvL 456 Kyrië: dit mag de dirigent zelf uitkiezen (graag 4-stemmig en passend bij de rest) Gloria: Laudate omnes gentes , Taizé Lied na epistellezing: Roept God een mens tot leven, L...
5 maart 2017 - Zondag invocabit

5 maart 2017 - Zondag invocabit

Thema: Waar leef je van? Welkom en mededelingen -Voorbereiding- Orgelspel Bemoediging Vgr.     Onze hulp is in de naam van de Heer. Allen   Die hemel en aarde gemaakt heeft, Vgr.     die trouw houdt tot in eeuwigheid, Allen   die niet lo...
26 maart 2017

26 maart 2017

Delen is rekenen met je hart Welkom en mededelingen - Voorbereiding - Inleidende muziek Onze hulp Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer Allen die hemel en aarde gemaakt heeft Vgr. die trouw blijft tot in eeuwigheid Allen die niet...
13 april 2017 Witte Donderdag

13 april 2017 Witte Donderdag

Witte Donderdag, 13 april 2017 Elkaar ten dienste staan - Voorbereiding – Stilte Zingen: Lied 253 De zon daalt in de zee Bemoediging Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft Vgr. die trouw houdt t...

14 april 2017 Goede Vrijdag

Concept (er zijn lezingen e.d. tussen de liederen) Zingen: Daar komt een man uit Nazareth , Lied 533 (cantorij en gemeente) Zingen: Is zijn ure nu gekomen , Lied 584 (cantorij en gemeente) Zingen: Lied 563 De geur van mirre : 1, 2 en 3 (cantorij...

15 april 2017 Paaswake

- De lezingen van de Paasnacht - Zingen : O diepe nacht die ons omringt, Lied 599 Inleiding Eerste lezing : Genesis 1 Zingen : In het begin lag de aarde verloren, Lied 162 1: cantorij 2: allen 3: vrouwen 4: cantorij 5: mannen 6:...

14 mei 2017 Zondag Cantate

Thema: Belofte van troost Welkom en mededelingen -Voorbereiding- Orgelspel Bemoediging Groet Gebed van toenadering Cantorij : Halleluja! Zing voor God een nieuw lied, Lied 640d Zingen: Zing een nieuw lied voor God de Here, Lied...