15 mei 2016 Pinksteren

Ontwerp

Welkom en mededelingen

-Voorbereiding-

Orgelspel

Bemoediging

Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen die hemel en aarde gemaakt heeft,
Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen die niet loslaat wat zijn hand begon.

Groet

Stil gebed

Cantorij: Halleluja! Lied 668 (Antifoon)

Zingen: God richt zich op, de vijand vlucht, Psalm 68: 1 en 7

Allen: Halleluja! Lied 668 (Antifoon)

Kyriegebed

Vgr. Heer, ontferm U.

Allen Christus, ontferm U.

Zingen: Taal op de tong, Lied 690

-De Heilige Schrift-

Kindergesprek

Gebed

Vgr. De Heer zal bij u zijn.

Allen De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Joël 3, 1-5

Zingen: Geschenk uit de hemel, Lied 702

Tweede Schriftlezing: Handelingen 2, 1-11

Zingen: Heilige Geest, Lied 688

Schriftlezing Evangelie: Johannes 20, 19-23 (vertaling Naardense Bijbel)

Zingen: U komt de lof toe, Lied 339b

Prediking

Orgelspel

Zingen: Waai nu, Geest, Lied 696

-Gebeden en gaven-

Dankgebed en voorbeden

Vgr. Hoor ons gebed.

Allen Heer, hoor ons roepen en schenk ons genade, Lied 367j

Stil gebed

Onze Vader

Collecten

Zingen: Geest, uit de hemel neergedaald, Lied 677

Uitzending en zegen

De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God,
de gemeenschap van de Heilige Geest,
met jullie allen.

Allen Amen.