25 maart 2016 Goede Vrijdag

– Voorbereiding –

Stilte

Drempelgebed

Zingen: O liefde die verborgen zijt, Lied 561

– Het lijdensverhaal volgens Lucas –

Inleiding

Lezen: Lucas 22,39-46

Zingen: In stille nacht houdt hij de wacht, Lied 571

Lezen: Lucas 22,47-62

Zingen: De haan kraait dat de dag begint, Gezang 371: 1, 8-10 (melodie Lied 205)

De haan kraait dat de dag begint,
het licht het duister overwint.
Christus spreekt in het hart ons aan
om tot net leven op te staan.

Als ons het kwaad gevangen houdt
weerklinkt de stem van de heraut
die met zijn licht ons hart vervult,
een einde maakt aan zonde en schuld.

De mens die God verloochend heeft
krijgt diep berouw en weent en beeft.
De haan die zijn geweten wekt,
die heeft hem aan zichzelf ontdekt.

Ja dit is onze zekerheid,
dat Christus deze stille tijd
bij ’t luide kraaien van de haan
uit ’t rijk des doods is opgestaan.

Lezen: Lucas 22,63-71

Zingen: Jezus, om uw lijden groot, Lied 558: 1, 6-8

Lezen: Lucas 23,1-25

– Gebeden bij de kruisweg –

Zingen: Met de boom des levens, Lied 547

Bij elke statie zingen we na een gebedsintentie als acclamatie Lied 547a. De cantorij zingt 2 regels, waarna de gemeente invalt en dezelfde 2 regels zingt.

1. Jezus wordt ter dood veroordeeld
2. Jezus neemt het kruis op zich
3. Jezus valt onder het kruis
4. Jezus ontmoet zijn moeder
5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen
Lezen: Lucas 23,26

6. Veronica droogt Jezus’ gezicht
7. Jezus valt opnieuw
8. Jezus richt zich tot de huilende vrouwen
Lezen: Lucas 23,27-33a
9. –

10. Jezus’ kleren worden hem afgenomen
11. Jezus wordt aan het kruis genageld
12. Jezus sterft aan het kruis
Lezen: Lucas 23,33b-46

Stilte

Lezen: Lucas 23,47-49

Cantorij: O Lamm Gottes, unschuldig, Max Reger

O Lamm Gottes, unschuldig
am Stamm des Kreuzes geslachtet,
allzeit erfunden geduldig,
wiewohl du warest verachtet.
All Sünd hast du getragen,
sonst müssten wir verzagen.
Erbarm dich unser, o Jesu.

Bloemenhulde bij de kruisicoon

Zingen: O kostbaar kruis, lied 578 (meerstemmig)

– OVERGANG NAAR DE STILLE ZATERDAG –

13. Jezus wordt van het kruis afgenomen
Lezen: Lucas 23,50-54

14. Jezus wordt in het graf gelegd
Lezen: Lucas 23,55-56

Zingen: Nu valt de nacht, Lied 590

Onze Vader

In stilte verlaten we de kerkzaal