6 maart 2016 40-dagentijd IV – Laetare

Zondag ‘Verheugt u!’

Thema: verdriet en troost

Welkom en mededelingen

– Voorbereiding –

Orgelspel

Bemoediging
Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen die hemel en aarde gemaakt heeft,
Vgr. die recht doet aan verdrukten,
Allen brood geeft aan de hongerigen.

Gebed van toenadering

Zingen: Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, Psalm 122: 1 en 2
Cantorij: antifoon
Allen: 1
Cantorij: Psalm 122 vers 2 (meerstemmig, zetting Goudimel) ***NIEUW***
Cantorij: antifoon

Inleiding: Statie 8, Jezus en de vrouwen van Jeruzalem

Kyriegebed

Vgr. Heer, ontferm U.
Allen Christus, ontferm U.

Zingen: Psalm 122:3

– Dienst van de Heilige Schrift –

Kindergesprek

Gebed
Vgr. De Heer zal bij u zijn.
Allen De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: 1 Koningen 19, 11-13

Zingen: In de veelheid van geluiden, Lied 283
Allen: 1, 2 en 3
Cantorij: vers 4 van Lied 283 ***NIEUW***
Allen: 5

Installatie: Ruisende boomtoppen

Gedicht: De moebeitoppen ruischten (Nicolaas Beets)

Schriftlezing Evangelie: Lucas 23, 28-31

Trailer: Into Great Silence (Philip Gröning, 2005)

Overdenking

Muziek

Zingen: Niet in ’t geweldige geluid, Lied 892
Cantorij: 1
Allen: 2 en 3
Cantorij: 4

– Gebeden en gaven –

Dankgebed en voorbeden
Vgr. Zo bidden wij:
Allen [acclamatie 73, afdrukken Dienstboek p644]

Collecten

– De Tafel van de Heer –

Zingen: Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden, Lied 546
Cantorij: 1
Allen: 2 en 3
Cantorij: 4
Allen: 5

Nodiging

Tafelgebed: Met vrede gegroet en gezegend met licht (lied 430)

Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11, 23-26

Onze Vader

Zingen: Lam Gods, Lied 408a
I: cantorij
II: gemeente
I + II: allen

Vredegroet

Vgr. De vrede van de Heer zij altijd met u.
Allen Zijn vrede ook met u.

Vgr. Wenst elkaar de vrede van Christus.

Gemeenschap van brood en wijnDankgebed

Zingen: O Vader, trek het lot U aan, Lied 995

Uitzending en zegen
Allen Amen.


Agnus Dei van Max Reger (uit opus 138)

Opname

Midden in de dood, lied 566 meerstemmig
Psalm 122, psalmtoon en chant