17 januari 2016 Oecumenische dienst en viering 600 jaar geloven in Hilversum

Concept liturgie

Welkom en mededelingen

– Voorbereiding –

Orgelspel

Bemoediging
Vgr. In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
Allen Amen

Groet

Gebed van toenadering

Zingen: Wij treden biddend in uw licht, GvL 558

Inleiding

Kyriegebed
Vgr. Zo roepen wij U aan.
Allen Kyrie eleison, Lied 301a <- gewijzigd

Loflied: U Vader, U aanbidden wij

– De Heilige Schrift –

Kindergesprek

Gebed
Vgr. De Heer zal bij u zijn.
Allen De Heer zal u bewaren.

Eerste Schriftlezing: 1 Petrus 2, 9-10

Zingen: Zing een nieuw lied voor God de Here, Lied 971

Tweede Schriftlezing: Matteüs 5, 13-16

Zingen: U komt de lof toe, Lied 339b <- gewijzigd

Prediking

Zingen: Ruimte, waar het licht kan komen (uit Vrienten mis)

Oefenopnamen:

– Gebeden en gaven –

Dankgebed en voorbeden
Vgr. Zo bidden wij:
Allen Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons, Lied 367e <-gewijzigd

Stil gebed

Onze Vader, Lied 191, cantorij meerstemmig

Oefenopnamen:

Collecten

Zingen: Door de wereld gaat een woord, Lied 802  **Eénstemmig**

Uitzending en zegen

Verplaatsen naar Grote Kerk

Jubilate Deo (Taizé 39)

Ubi Carits – meerstemmig (liedboek 568a)

Zingen psalm 90
Oefenbestanden:

Als volgt:

  • Antifoon (1e regel, door cantorij)
  • Antifoon (1e regel, door allen)
  • 1-2 vierstemmig cantorij
  • 3-4 éénstemmig alleen vrouwen cantorij (de melodie van de sopraan!)
  • Antifoon (1e regel, door allen)
  • 11-12 éénstemmig alleen mannen cantorij (de melodie van de sopraan!)
  • 13-14 vierstemmig: sopranen cantorij tekst, overige stemmen op noe
  • 15-16-17 vierstemmig cantorij (op tekst)
  • Antifoon (1e regel, door allen)