24 december 2015 (Kerstnacht)

Lessons & Carols
in de Regenboogkerk
De gastvrijheid van de stal

Intochtslied: Betlehem, o uitverkoren stad, Lied 498 [cantorij lopend zingen?!]
Cantorij: 1 en 2
Allen: 3 en 4

Welkom – Bemoediging – Gebed

Inleiding
Lezing: Jesaja 11, 1-4a en 6-9

Zingen: De nacht loopt ten einde, Lied 460
Refrein door allen
Verzen door de Cantroij

Opname
Filmpje ***Nieuw***

Zingen: In dulci jubilo, Lied 471
Cantorij: 1
Allen: 2 en 3
Opname

Lezing: Lucas 1, 26-35 en 38

Zingen: De engel Gabriël komt aangesneld, Lied 443
Allen: 1
Cantorij: 2
Vrouwen: 3
Allen: 4
Opname <- Doet het nu

Cantorij: Maria ging op reis, Lied 497
Cantorij: verzien
Allen: Kyrieëleis
Opname

Lezing: Lucas 2, 1-7

Stilte

Sextet: O nata Lux (Thomas Tallis)

Zingen: Stille nacht, heilige nacht, Lied 483
Cantorij: 1
Allen: 2 en 3

Lezing: Lucas 2, 8-16

Zingen: Wij staan aan zijn kribbe
Allen: 1
Vrouwen: 2
Mannen: 3
Allen: 4

Cantorij: I wonder as I wander (John Rutter)
Opname

Zingen: Wij trekken in een lange stoet, Lied 506
Allen: 1
Cantorij: 2
Allen: 4

Lezing: Matteüs 2, 1-12

Zingen: Een ster ging op uit Israël, Lied 496
Cantorij: 1
Allen 2 en 3

Zingen: Eer zij God, Lied 487
Opname

Dankgebed en voorbeden

Onze Vader

Zingen: Hoor de engelen zingen d’eer, Lied 481
Opname

Zegen

Collecte bij de uitgang

Glühwein en chocolademelk