25 oktober 2015

Welkom en mededelingen

– Voorbereiding –

Bemoediging / Gebed van toenadering

Zingen: Jubel God ter eer, Psalm 81: 1, 2, 3 en 4

Inleiding

Kyriegebed
Vgr.    Heer, ontferm U.
Allen    Christus, ontferm U.

Cantorij en allen: Hem komt alle eer toe, Lied 777
Leden van de cantorij: coupletten
Allen: refrein

– Dienst van de Heilige Schrift –

Kindergesprek

ZingenDe toren van Babel, AWN I,4 [afdrukken]

Gebed
Vgr.    De Heer zal bij u zijn.
Allen    De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Genesis 11, 1-11

Tweede Schriftlezing: Handelingen 8, 26-40

Ga heen in vrede (tekst A. Troost)

Schriftlezing Evangelie: Johannes 16, 12-14

Zingen: Halleluja! Adem van God vult heel de aarde, Lied 668

Prediking

Muziek

Zingen: De Geest des Heren heeft, Lied 686

– Gebeden en gaven –

Dankgebed en voorbeden
Vgr.    Zo bidden wij:
Allen    [acclamatie 73, afdrukken Dienstboek p644]

Collecten

– De Tafel van de Heer –

Zingen: De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan, Lied 762
Allen: 1 en 2
Cantorij: 3 en 4
Allen: 5 en 6

Nodiging

Tafelgebed: Gezegend Gij levende God

Onze Vader

Vredegroet
Vgr.    De vrede van de Heer zij altijd met u.
Allen    Zijn vrede ook met u.

Vgr.    Wenst elkaar de vrede van Christus.

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Zingen: Ik weet van een stad die komen zal, Lied 771

Uitzending en zegen


Unser Vater, August Homilius (bedoeld voor de voleindingszondag in november)
Opname: koor SATB, Sopraan, Alt, Tenor, Bas