20 september 2015 (startzondag)

Thema van deze dienst is stilte, muzikaal ingevuld met psalm 62

Liturgie

Alles onderzoeken en het goede bewaren

Welkom en mededelingen

-Voorbereiding-

Orgelspel

Bemoediging
Vgr. In de naam van de Vader  en de Zoon  en de heilige Geest.
Allen Amen

Groet

Gebed van toenadering

Cantorij: Psalm 62a

Inleiding

Kyriegebed
Vgr. Zo roepen wij U aan.
Allen Kyrie eleison, Lied 301c

Loflied: Het leven op aarde is vreugd en rijkdom, Lied 880

– De Heilige Schrift –

Kindergesprek [inbreng workshop dromenvangers]

Gebed
Vgr. De Heer zal bij u zijn.
Allen De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Exodus 14, 9-14

Zingen: Overal zijt Gij, Lied 893: 1 en 2

Tweede Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5, 12-21

Zingen: Lied 893:3

Schriftlezing Evangelie: Marcus 4, 26-29

Zingen: U komt de lof toe, Lied 339a

Overdenking

Muziek: Cantorij: Meerstemmige zetting psalm 62 van Gert Oost

Verbeelding [inbreng workshop Kick Bras]

Zingen: Wanneer ik zoek naar woorden, Lied 894

– Gebeden en gaven –

Dankgebed en voorbeden [met inbreng uit workshop bidden, Tjerk Nap]
Vgr. Zo bidden wij:
Allen Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons, Lied 367e

Zegenbede over de stilte, p1415 Liedboek

Stilte

Onze Vader

Collecten

Zingen: Wie zich door God alleen laat leiden, Lied 905: 1, 3 en 4

Uitzending en zegen