Seizoen 2015 – 2016

Diensten waaraan de cantorij haar medewerking verleent:

20 september 2015 (startzondag)

25 oktober 2015

22 november 2015 (voleindingszondag)

24 december 2015 (Kerstnacht)

17 januari 2016 Oecumenische dienst

6 maart 2016 40-dagentijd IV – Laetare

24 maart 2016 Witte Donderdag

25 maart 2016 Goede Vrijdag

26 maart 2016 Paaswake

17 april 2016 Jubilate

15 mei 2016 Pinksteren

20 september 2015 (startzondag)

Thema van deze dienst is stilte, muzikaal ingevuld met psalm 62 Meerstemmige zetting psalm 62 van Gert Oost (in de bijlagen zitten weer studeeropnames) Liedboek psalm 62a en 62c Psalm 62, nieuwe psalmtoon   (*nieuw* ) Psalm 62 abdijtoon  ...

25 oktober 2015

Welkom en mededelingen - Voorbereiding - Bemoediging / Gebed van toenadering Zingen : Jubel God ter eer, Psalm 81: 1, 2, 3 en 4 Inleiding Kyriegebed Vgr.    Heer, ontferm U. Allen    Christus, ontferm U. Cantorij en allen: Hem k...

22 november 2015 (Voleindingszondag)

Uw Naam worde geheiligd Cantorij komt zingend binnen: Sanctus, Lied 406a (in canon) Welkom en mededelingen - Voorbereiding - Inleidend orgelspel Bemoediging Drempelgebed Zingen : Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, Psalm ...

24 december 2015 (Kerstnacht)

Lessons & Carols in de Regenboogkerk De gastvrijheid van de stal Intochtslied: Betlehem, o uitverkoren stad, Lied 498 [cantorij lopend zingen?!] Cantorij: 1 en 2 Allen: 3 en 4 Welkom - Bemoediging - Gebed Inleiding Lezing: Jesaja 1...

17 januari 2016 Oecumenische dienst en viering 600 jaar geloven in Hilversum

Concept liturgie Welkom en mededelingen - Voorbereiding - Orgelspel Bemoediging Vgr. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Allen Amen Groet Gebed van toenadering Zingen: Wij treden biddend in uw licht,...

6 maart 2016 40-dagentijd IV - Laetare

Zondag ‘Verheugt u!’ Thema: verdriet en troost Welkom en mededelingen - Voorbereiding - Orgelspel Bemoediging Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer, Allen die hemel en aarde gemaakt heeft, Vgr. die recht doet aan verdrukten, Allen bro...
24 maart 2016 Witte Donderdag

24 maart 2016 Witte Donderdag

Welkom en mededelingen - Voorbereiding - Orgelspel Bemoediging Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer, Allen die hemel en aarde gemaakt heeft, Vgr. die recht doet aan verdrukten, Allen brood geeft aan de hongerigen. Gebed van toenadering...

25 maart 2016 Goede Vrijdag

- Voorbereiding - Stilte Drempelgebed Zingen : O liefde die verborgen zijt, Lied 561 - Het lijdensverhaal volgens Lucas - Inleiding Lezen: Lucas 22,39-46 Zingen : In stille nacht houdt hij de wacht, Lied 571 Lezen: Lucas 22,47-62 Zingen...

26 maart 2016 Paaswake

DOORTOCHT - DE LEZINGEN VAN DE PAASNACHT - Zingen : O diepe nacht die ons omringt, Lied 599 Inleiding Eerste lezing : Genesis 1, 1-10 en 2, 8-17 Gedicht : De wonderen zijn de wereld nog niet uit, Han G. Hoekstra Zingen : Die chaos schiep...

17 april 2016 Jubilate

Welkom en mededelingen - Voorbereiding – Inleidend orgelspel Stil gebed Bemoediging Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid Gem. die niet loslaat wat z...

15 mei 2016 Pinksteren

Ontwerp Welkom en mededelingen -Voorbereiding- Orgelspel Bemoediging Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer, Allen die hemel en aarde gemaakt heeft, Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid Allen die niet loslaat wat zijn hand begon. Groet Stil...

29 mei 2016 Ies and friends

Zoals in de dienst van 17 april aangekondigd zal er een concert worden gehouden met en voor Ies Nijman: 29 mei 2016. Het leek ons leuk om de cantorij daarin ook te alten zingen, een mooi Engels werk. Mijn keuze is daarbij gevallen op Teach me, O Lord...