26 april 2015

Bevestiging Christine v.d. End

Welkom en mededelingen

– Voorbereiding –

Inleidend orgelspel

Bemoediging
Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft
Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gem. die niet loslaat wat zijn hand begon.

Drempelgebed

Zingen: Neem de plaats, de ruimte en de tijd, Iona 1-44

tekstwijziging 2e helft van couplet 3:
raak met uw vergeving aan
wat ik mij verwijt.

Gebed voor de nood van de wereld
gezongen acclamatie: Kyrië, Diensboek 1, LG 19
cantorij: meerstemmige zetting

Glorialied: Zing voor de Heer een nieuw gezang, Lied 655

– Bevestiging –

Presentatie

Opdracht

Gelofte

Gebed om de Geest: Kom Schepper Geest, daal tot ons neer, Lied 360, 1-4

Bevestigingsgebed

Handoplegging

Aanvaarding en verwelkoming

Zingen: God, schenk ons de kracht, Lied 418: 1-3 (nieuw)

Vredegroet

– De heilige Schrift –

Gesprek met de kinderen

Het licht van het woord

Eerste lezing: Micha 6,8

Evangelielezing: Marcus 2, 1-12

Zingen: Wil je opstaan en mij volgen, Iona 1-40

Overweging

Cantorij: ‘Geloven‘, Henny Vrienten
Hier is de opname te beluisteren.

– Gebeden en gaven –

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Zingen: Dit ene weten wij, Als daar muziek voor is Lied 9
Opname om te beluisteren.

Onze Vader

Collecten

Kinderen komen terug

Slotlied: Nu wij uiteengaan, Lied 423

Wegzending en zegen