31 mei 2015

Zondag Trinitatis

Cantorij: Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven, Psalm 8
Allen: Antifoon

Kyrie: cantorij: meerstemmige zetting

Zingen: O zalig licht, Drievuldigheid, Lied 237

Zingen: Zonne en maan, Lied 303

Zingen: Dans mee met Vader, Zoon en Geest, Lied 706

Zingen: U komt de lof toe, Lied 339a

Zingen: O Vader, trek het lot U aan, Lied 995

Zingen: Vier met alles wat in je is, Lied 386

Tafelgebed : Gezegend Gij, levende God , Sytze de Vries en Willem Vogel

Slotlied: Zingen: Ga met God en hij zal met je zijn, Lied 416

Attachments

  1. psalm8 (abdijtoon)