3 april 2015 (Goede Vrijdag)

Thema: OVERGAVE

– Voorbereiding –

Stilte

Drempelgebed

Zingen: Op U vertrouw ik, Heer der heren, Psalm 31: 1, 3-5

– De Schriften –

Het licht van het woord

Lezen: Johannes 16, 16-23

Zingen: Hier zwijgt het hoge denken, Lied 581

Cantorij: Die Deutsche Passion, Joachim von Burck (1568)
Teil 1: Johannes 18, 1-23
[tekst + vertaling afdrukken]

Zingen: Licht voor de wereld, Lied 587: 1 en 2

Cantorij: Johannes 18,28 – 19,15 (Teil 2)
[tekst + vertaling afdrukken]

Beeldmeditatie: Handen wassen in onschuld

Zingen: Hemelse koning, Lied 587: 3 en 4

Cantorij: Johannes 19, 16-30 (Teil 3)
[tekst + vertaling]

Stilte

Cantorij: Johannes 19, 32-35 (vervolg Teil 3)
[tekst + vertaling]

Zingen: Jezus, gekruisigd, Lied 587: 5 en 6

– Gebeden en gaven –

Voorbeden

Meditatie en bloemenhulde bij de kruisicoon

Zingen: O kostbaar kruis, Lied 570

– Overgang naar de Stille Zaterdag –

Lezen: Johannes 19,38-42

Zingen: Nu valt de nacht, Lied 590

Onze Vader

In stilte verlaten we de kerkzaal