2 april 2015 (Witte donderdag)

Verwachting

Welkom

Orgelspel

Groet
Vgr. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Allen Amen.

Gebed

Zingen: Jubel God ter eer, Psalm 81: 1, 2, 3 en 4

Inleiding

Schriftlezing Oude Testament: Exodus 12, 15-20

Zingen: Psalm 81: 5, 11 en 14

Tweede Schriftlezing: Filippenzen 2, 5-11

Zingen: Die rechtens God gelijk, Lied 160a [alle drie de verzen afdrukken met noten]
Cantorij: 1
Allen: 2 en 3

Schriftlezing Evangelie: Johannes 13, 1-15

Zingen: Toen Jezus wist: nu is gekomen, Lied 569

Overdenking

Beeld Deodaat Visser: Verwachting

Orgelspel

Zingen: Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen, Lied 998 [noten en tekst afdrukken]
Cantorij: 1 en 3
Allen: 2 en 4

Dankgebed en voorbeden

Stilte

Collecten

Zingen: Vlammen zijn er vele, Lied 970

Nodiging in de kring te gaan staan

Tafelgebed: Die naar mens’lijke gewoonte
 eenstemmig, origineelmeesrstemmige verzen

Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11, 23-26

Onze Vader

Vredegroet
Vgr. De vrede van de Heer zij altijd met u.
Allen Zijn vrede ook met u.
Vgr. Wenst elkaar de vrede van Christus.

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

– Overgang naar de Goede Vrijdag –

De tafel wordt afgedekt

Lezen uit Evangelie: Johannes 13, 31b-35

Zingen: Lied 242

In stilte verlaten we de kerk