4 januari 2015 – Extra dienst

‘In vrede mag ik vrijuit gaan’ – de tekst van Simeon

Welkom en mededelingen

– Voorbereiding –

Inleidend orgelspel

Stil gebed

Bemoediging

Zingen: God heeft het eerste woord, Lied 513

Gebed voor de nood van de wereld
gezongen acclamatie: Lied 301k
I Zetting Cantorij
II Allen

Opname alhier te beluisteren

Glorialied: In dulci jubilo, Lied 471
cantorij 1
allen 2-3

– De heilige Schrift –

Gebed

Met de kinderen

Het licht van het woord

Eerste lezing: Jesaja 49, 5-13

Zingen: Wat vrolijk over U geschreven staat, Lied 324

Evangelielezing: Lucas 2,25-39

Zingen: Nu is het woord gezegd, Lied 159a

Overweging

Muziek: Nunc Dimitis, Charles Villiers Stanford

– Gebeden en gaven –

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader: Vader die woont in hemels licht, Lied 370

Collecten

Kinderen komen terug

Slotlied: Nu wij uiteengaan, Lied 423

Wegzending en zegen

Orgelspel

Expositie opening

In deze dienst zingen we daarom het Nunc dimittis van Charles Villiers Stanford (zie pdf hieronder)

Hier te beluisteren.

Studeren: