15 maart 2015 (40-IV Laetare)

Welkom en mededelingen

– Voorbereiding –

Inleidend orgelspel

Stil gebed

Bemoediging
Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft
Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gem. die niet loslaat wat zijn hand begon.

Zingen: Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, Psalm 122: 1 en 3

Gebed voor de nood van de wereld

Acclamatie: Lied 301b

– Dienst van de Heilige Schrift –

Gebed

Gesprek met de kinderen

Het licht van het Woord

Zingen: Wij gaan met heel Gods volk, (ZG 1-3): 1, 2, 7 en 9
cantorij: coupletten
allen: refrein (na elk couplet)

Eerste lezing: Jozua 4,19-24; 5,10-12

Evangelielezing: Johannes 6,4-15

Zingen: Wie kent de eenvoud van het breken, Lied 392
cantorij: de eerste 2 regels van elk couplet
allen: de laatste 2 regels van elk couplet

Overweging

Cantorij: Wek mijn zachtheid weer, Lied 925 [met orgel of piano?]

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

– Dienst van de Tafel –

Kinderen brengen brood en wijn

Collecten

Nodiging

Tafelgebed: Van alle dagen deze morgen, Lied 403c
[Aanhef, inzettingswoorden en gebed om de Geest door voorganger; de rest van de voorganger-gedeelten door cantorij]

Onze Vader

Vredegroet

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Slotlied: Alles wat over ons geschreven is, Lied 536

Wegzending en zegen