22 februari 2015 (40-I Invocabit)

Na groet en drempelgebed 91b

Kyrie: 293 (Hoor mijn stem, Heer)

Na lezing OT 358

Na lezing NT 540

Vóór de Maaltijd 377 1 t/m 5

Maaltijdliederen: 401, 404g, 407c, 408g

slotlied 422