24 december 2014 – Kerstnacht

Gods goedheid en liefde voor mensen

[De kerkzaal is zeer spaarzaam verlicht. Ingetogen versierd.
De liederen worden gebeamd.
Na elke lezing wordt een kaars aan één van de Adventskaarsen aangestoken en in de kaarsenboom gezet.
Tijdens de lezingen worden afbeeldingen gebeamd.
De lezingen komen uit verschillende Bijbelvertalingen.
Cantorij komt zingend op (zoals met Voleindingszondag)

Intochtslied: Wij trekken in een lange stoet, Lied 506, door cantorij, refrein door allen

Adventskaarsen en de kaarsen bij de Bijbel aansteken

Adventstekst: Micha 5,1-4a

Zingen: Bethlehem, o uitverkoren, Lied 498
couplet 5 met descant

Begroeting (in beurtspraak, op basis van Titus 3,3)

Zingen: Nu zijt wellecome, Lied 476:1-3

Inleiding

Gebed

Lezen: Johannes 1, 1-5 en 14-18 (1e kaars in de boom zetten)

Zingen: Verschenen is de mildheid, Lied 492
door cantorij, refrein door allen

Lezen: Jesaja 11,1-10 (door lector, 2e kaars)

Zingen: Er is een roos ontloken, Lied 473 afgesloten met de canon van 473a door de cantorij

Lezen: Lucas 2,1-7 (door lector, 3e kaars)

Zingen: Stille nacht, Lied 483

Lezen: Lucas 2,8-14 (door lector, 4e kaars)

Zingen: Een lied weerklinkt in deze nacht, lied 479: 1, 3 en 4

Lezen: Lukas 2, 15-19 (door lector, 5e kaars)

Zingen: Komt allen tezamen, Lied 477: 1-2, 4-5
couplet 5 met descant

Lezen: Titus 2,11-14 (door lector, 6e kaars)

Cantorij: Nunc dimittis (Stanford)

Gebeden

Collecte

Zingen: Hoor, de engelen zingen de eer, Lied 481
couplet 3 met descant

Wegzending

Zegen: Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige, Lied 430
Heleen zingt: voorganger

Collecte bij de uitgang