14 december 2014 – Advent III (Gaudete)

Welkom en mededelingen

-Voorbereiding-

Orgelspel

Aansteken van de adventskaarsen

Gedicht

Bemoediging en Groet

Gebed van toenadering

Zingen: Kom tot ons, de wereld wacht, Lied 433

Kyriegebed
Vgr.    Heer, ontferm U.
Allen    Kyrie eleison, Lied 301c

Zingen: Zal er ooit een dag van vrede, Lied 462
Allen: 1 en 6
Cantorij: 2

-De Heilige Schrift-

Kindergesprek

Gebed

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 40, 1-11

Zingen: Kwam van Godswege, Lied 456b: 1, 2 en 3

Schriftlezing Brieven: Jacobus 1, 9-12

Zingen: Lied 456b: 4, 5 en 6

Schriftlezing Evangelie: Johannes 1, 1-23

Zingen: Lied 456b: 7 en 8

Prediking

Cantorij: Anthem voor de Derde Advent ‘Lord, we beseech thee’ (Adrian Batten, 1590-1637), Book of Common Prayer (1549)

Lord, we beseech thee,
give ear unto our prayers,
and by thy gracious visitation
lighten the darkness of our hearts,
by our Lord Jesus Christ. Amen.

Zingen: Nu daagt het in het oosten, Lied 444

-Gebeden en gaven-

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Collecten

-Dienst van de Tafel-

Zingen: De Heer richt op zijn berg een Maaltijd aan, Lied 762

Nodiging

Tafelgebed: Lied 401

Vgr.:     …Daarom willen wij met de gelovigen van alle eeuwen U toezingen:

Cantorij: Heilig, Lied 404g

Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11, 23-26

Zingen: De leidsman ten leven is ondergegaan, Lied 407c

Onze Vader

Zingen: Die zich breken laat, Lied 408g

Vredegroet

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Zingen: Ik breng een rechter aan het licht, Lied 459
Cantorij: 1 en 4
Allen: 2, 3 en 7

Uitzending en zegen
Opnames ‘Lord, we beseech Thee’ (pdf onderaan deze bladzijde)