23 november 2014 – Voleinding

Welkom en mededelingen

Drempelgebed: Thou knowest Lord, Henry Purcell

Bemoediging

Zingen: De dag gaat open voor het woord des Heren, Lied 217

Inleiding

Gebed voor de nood van de wereld

Glorialied: Bergen kunnen het, Psalm 98c

Met de kinderen

Eerste lezing: Prediker 12,1-8

Zingen: Ach, hoe vluchtig, Lied 797
cantorij: 1
allen: 2-3
cantorij: 4
allen: 7-8

Tweede lezing: Romeinen 11,33-36

Cantorij: Alles uit Hem ontstaan, Lied 703 [kleine tekstwijziging]

Alles uit God ontstaan
alles door God geschapen,
alles in God zijn doel.
God de eer in eeuwigheid.

Allen: Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven, Psalm 8: 1, 3-4 en 6

Overweging

Cantorij: De hemel van hier, Lied 768

– Gedachtenis van de gestorvenen –

Inleiding

Wij noemen de namen en ontsteken een kaars
een paar keer onderbroken door het zingen van Lied 960:3

De laatste keer afgesloten met Lied 670:7

Cantorij: Ach Herr, lass dein lieb Engelein, lied 958

Voorbeden

Stil gebed

– Dienst van de tafel –

Collecten

Nodiging

Lofzang en Sanctus: De heiligen ons voorgegaan, Lied 728

Inzettingswoorden

Onze Vader

Agnus Dei: Die zich breken laat, Lied 408g

Vredegroet

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Slotlied: Wij moeten Gode zingen, Lied 713: 1, 2 en 3
Vers 1: allen
Vers 2: allen mannen (vrouwen meerstemmige zetting op noe)
Vers 3: allen

Wegzending en zegen