Seizoen 2014 – 2015

Diensten waaraan de cantorij haar medewerking verleent:

Diensten 2015 waaraan de cantorij meewerkt

5 oktober 2014

Dienst met ds. Jurjen Zeilstra
23 november 2014 - Voleinding

23 november 2014 - Voleinding

Welkom en mededelingen Drempelgebed: Thou knowest Lord, Henry Purcell Bemoediging Zingen: De dag gaat open voor het woord des Heren, Lied 217 Inleiding Gebed voor de nood van de wereld Glorialied: Bergen kunnen het, Psalm 98c Met ...
14 december 2014 - Advent III (Gaudete)

14 december 2014 - Advent III (Gaudete)

Welkom en mededelingen -Voorbereiding- Orgelspel Aansteken van de adventskaarsen Gedicht Bemoediging en Groet Gebed van toenadering Zingen: Kom tot ons, de wereld wacht, Lied 433 Kyriegebed Vgr.    Heer, ontferm U. Allen    Kyr...
24 december 2014 - Kerstnacht

24 december 2014 - Kerstnacht

Gods goedheid en liefde voor mensen [De kerkzaal is zeer spaarzaam verlicht. Ingetogen versierd. De liederen worden gebeamd. Na elke lezing wordt een kaars aan één van de Adventskaarsen aangestoken en in de kaarsenboom gezet. Tijdens de lezingen w...

4 januari 2015 - Extra dienst

‘In vrede mag ik vrijuit gaan’ – de tekst van Simeon Welkom en mededelingen - Voorbereiding - Inleidend orgelspel Stil gebed Bemoediging Zingen: God heeft het eerste woord, Lied 513 Gebed voor de nood van de wereld gezongen accla...

22 februari 2015 (40-I Invocabit)

Na groet en drempelgebed 91b Kyrie: 293 (Hoor mijn stem, Heer) Na lezing OT 358 Na lezing NT 540 Vóór de Maaltijd 377 1 t/m 5 Maaltijdliederen: 401, 404g, 407c, 408g slotlied 422

15 maart 2015 (40-IV Laetare)

Welkom en mededelingen - Voorbereiding – Inleidend orgelspel Stil gebed Bemoediging Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid Gem. die niet loslaat wat z...

2 april 2015 (Witte donderdag)

Verwachting Welkom Orgelspel Groet Vgr. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Allen Amen. Gebed Zingen : Jubel God ter eer, Psalm 81: 1, 2, 3 en 4 Inleiding Schriftlezing Oude Testament: Exodus 12, 15-20 Zingen...
3 april 2015 (Goede Vrijdag)

3 april 2015 (Goede Vrijdag)

Thema: OVERGAVE - Voorbereiding - Stilte Drempelgebed Zingen : Op U vertrouw ik, Heer der heren, Psalm 31: 1, 3-5 - De Schriften - Het licht van het woord Lezen: Johannes 16, 16-23 Zingen: Hier zwijgt het hoge denken, Lied...

4 april 2015 (Paaswake)

Thema: Uit het water getrokken - DE LEZINGEN VAN DE PAASNACHT - Zingen: O Heer, wees met uw kerk, Lied 591 cantorij 1 en 4 allen 2-3 en 5-6 Inleiding Eerste lezing : Genesis 1, 1-10 en 2, 8-17 Zingen : Met niets van niets, Lied 602 cantorij...

26 april 2015

Bevestiging Christine v.d. End Welkom en mededelingen - Voorbereiding - Inleidend orgelspel Bemoediging Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid Gem. die...

31 mei 2015

Zondag Trinitatis Cantorij: Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven, Psalm 8 Allen: Antifoon Kyrie: cantorij: meerstemmige zetting Zingen: O zalig licht, Drievuldigheid, Lied 237 Zingen: Zonne en maan, Lied 303 Zingen: Dans mee ...